เรื่องน่าสนใจ » ผู้หญิงเป็นผู้พิพากษาได้หรือไม่ ?

ผู้หญิงเป็นผู้พิพากษาได้หรือไม่ ?

8 พฤศจิกายน 2014
1579   0

124

 

ผู้หญิงเป็นผู้พิพากษาได้หรือไม่?

ตอบคำถามโดย ชัยคฺ ยูสุฟ อัล เกาะเราะฎอวียฺ
อาดีละฮฺ แปลและเรียบเรียง

คำถาม หนังสือพิมพ์อัช-ชัรก์ อัล-เอาซัต ได้แพร่ข่าวเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้พิพากษาหญิงคนแรกในอียิปต์ ได้มีข้อคิดเห็นจากนักกฎหมายมุสลิมหลายท่านในเรื่องนี้

คำตอบ สำหรับเรื่องงานของผู้หญิงในฐานะผู้พิพากษา อบู ฮานีฟะฮฺ อนุญาตให้หล่อนเป็นผู้พิพากษาในคดีต่างๆที่พยานหลักฐานของเธอเป็นที่ยอมรับ ซึ่งเป็นคดีที่นอกเหนือจากคดีอาญา อย่างไรก็ตาม อิบนุหัซมฺ และ อัฎเฎาะบะรีย์ เห็นว่าผู้หญิงสามารถเป็นผู้พิพากษาได้ทุกคดี

ในทีนี้เราควรตระหนักว่าการอนุมัติให้มีการแต่งตั้งผู้หญิงให้เป็นผู้พิพากษา นั้นมิได้เป็นสิ่งจำเป็นแต่อย่างใด ยิ่งไปกว่านั้นผลประโยชน์โดยรวมของสังคมมุสลิม ตลอดจนความความสงบสุขของตัวเธอเองและครอบครัวควรจะเป็นเกณฑ์เบื้องต้นในการ จะตัดสินว่าจำเป็นที่จะต้องแต่งตั้งผู้หญิงในตำแหน่งที่สำคัญนั้นหรือไม่ อย่างไรก็ตาม มีผู้หญิงที่โดดเด่นบางคนซึ่งอยู่ในวัยที่เหมาะสม (ด้วยประสบการณ์ที่เพียงพอ) อาจได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้พิพากษาได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเด็นหรือสถานการณ์บางอย่าง

เช่นเดียวกับกรณีของการห้ามแต่งตั้งผู้หญิงให้เป็นผู้ปกครองหรือผู้นำของประเทศ มุสลิม เพราะบ่อยครั้งที่พวกหล่อนไม่อาจทนแบกรับภาระหน้าที่ของงานที่ใหญ่โตได้ เรากล่าวว่า “มักจะอ้างถึงข้อเท็จจริงที่ว่า บางทีอาจมีผู้หญิงบางคนที่มีอำนาจและอดทนมากกว่าผู้ชายบางคน ดังเช่นกรณีของราชินีแห่งชีบา ซึ่งอัลลอฮฺได้ถ่ายทอดเรื่องราวของเธอไว้ในอัลกุรอาน  ถึงกระนั้น สิ่งนี้เป็นเรื่องที่ไม่ปกติและมิได้เป็นหลักเกณฑ์อิสลามโดยตรง ดังนั้นจึงไม่อาจวางหลักการอยู่บนข้อยกเว้นนี้ได้

อย่างไรก็ตามไม่ผิดแต่อย่างใด หากผู้หญิงจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าของสถาบันหรือเป็นสมาชิกสภา ตราบใดที่เป็นผลประโยชน์กับสังคมมุสลิม

ที่มา:มุสลิมะห์ทูเดย์

error: Content is protected !!