บทความศาสนา » มุสลิมมีภรรยา 4 คน ในศาสนาอิสลาม ปัญหาที่ถกกันไม่จบ

มุสลิมมีภรรยา 4 คน ในศาสนาอิสลาม ปัญหาที่ถกกันไม่จบ

12 สิงหาคม 2015
2499   0

010

ถ้าคิดแบบขวางโลก คือ สามารถหลับนอนกับผู้หญิงได้มากกว่า หนึ่งคน หรือ สามารถมีภรรยาพร้อมกันสูงสุดแค่ 4 คน

มุสลิมสามารถมีผู้หญิงได้แค่เพียงสี่คนเท่านั้น และยังจะต้องเลี้ยงดูพวกเธอเหล่านั้น อย่างสมบูรณ์แบบ จะปล่อยให้อดๆอยากๆ ไม่ได้
ซื้อบ้านให้คนที่หนึ่ง ก็ต้องซื้อบ้านให้อีก สามคนเช่นกัน (หากพวกเธอมีความประสงค์)  อันนี้แหละ คือคุณสมบัติที่สำคัญของผู้ชายมุสลิมที่ต้องการจะมีภรรยามากกว่าหนึ่ง หากคุณทำไม่ได้ หมายถึงไม่สามารถผดุงไว้ซึ่งความยุติธรรม แน่นอนว่า คุณไม่เหมาะสมที่จะมีภรรยามากกว่าหนึ่ง และที่สำคัญเหนืออื่นใด คุณจะต้องปกครองพวกนางให้อยู่ในหลักการศาสนาอิีกด้วย

อย่าคิดว่าการปกครองภรรยาเป็นเรื่องที่ทำกันง่ายๆ อันนี้บรรดาผู้ชายทั้งหลายย่อมรู้ดีอยู่แก่ใจ ครั้นเวลาพวกนางเหล่านั้น น้อยใจหรืองอลขึ้นมา “นรกมีจริงๆ”

โปรดจงรู้ว่า ผู้ชายมุสลิม ทุกคนไม่สามารถเที่ยวผู้หญิงได้ หรือที่เรียกว่า “ใช้บริการโสเภณี” เพราะพวกนางเหล่านั้น มิใช่ภรรยา  “ผู้ชายมุสลิม จะสามารถหลับนอนได้เฉพาะนาง ผู้เป็นภรรยาเท่านั้น”

ซึ่งต่างกับผู้ชายทั่วไป ที่ออกนอนบ้านก็สามารถแวะที่ไหนก็ได้ หรือว่าไม่จริ

มาฟังข้อคิด เรื่องภรรยามากกว่าหนึ่ง ซึ่งเป็นข้อถกเถียงกันอย่างมากกว่า  บทความนี้เขียนโดย ศราวุฒิ อารีย์

ข้อถกเถียงเรื่องการมีภรรยามากกว่าหนึ่ง

              การอนุญาตให้ชายมีภรรยาได้ 4 คนในศาสนาอิสลามดูจะเป็นเรื่องใหญ่ หรือเป็นที่สนใจของคนต่างศาสนามาก และมักถูกวิจารณ์ขยายความอย่างกว้างขว้าง บ้างก็เข้าใจว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่มุสลิมปฏิบัติกัน บ้างก็ว่าเป็นเรื่องที่สังคมมุสลิมให้การยอมรับ บ้างก็ว่าเป็นหลักการศาสนาที่กำหนดไว้ หลายคนวิจารณ์ว่าเป็นการละเมิดสิทธิสตรี ฯลฯ

ความจริงก็คือ การจะมีภรรยาหลายคนตามหลักการอิสลามเป็นเรื่องที่มีขอบเขตเงื่อนไข ไม่ใช่นึกจะมีก็มีได้ ในภาพรวมของโลกมุสลิมอาจกล่าวได้ว่าร้อยละ 1 หรือ 2 ของชายที่แต่งงานแล้วเท่านั้นที่มีภรรยามากกว่าหนึ่ง กรณีเช่นนี้อาจพบเห็นมากในกลุ่มประเทศแทบอ่าวเปอร์เซีย หรือพวกกลุ่มประเทศที่ร่ำรวยน้ำมันทั้งหลายในตะวันออกกลาง

แต่โดยทั่วไปในสภาพการณ์เช่นปัจจุบัน คงมีคนจำนวนไม่มากนักที่จะสามารถรับภาระทางการเงินของครอบครัวที่มากกว่า หนึ่งได้ ด้วยเหตุนี้ การมีภรรยามากกว่าหนึ่งส่วนใหญ่จึงเป็นกรณีปฏิบัติของคนที่ร่ำรวยมีเงินทอง เหลือใช้เหลือจ่าย หรือไม่อย่างนั้นก็จะเป็นพวกชนบทชาวนา เพราะคนกลุ่มนี้ต้องการแรงงานที่ต้องช่วยกันเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง

หากมองในแง่ประวัติศาสตร์อิสลาม การมีภรรยาหลายคนเป็นเรื่องที่อนุมัติในช่วงศตวรรษที่ 7 เพราะหลังจากที่กองทัพมุสลิมจำเป็นต้องเข้าสู่สมรภูมิต่าง ๆ ทำให้นักรบจำนวนหนึ่งถูกฆ่าตาย หญิงหม้ายและลูกกำพร้าถูกทิ้งไว้ข้างหลัง ไม่มีใครอุปการะดูแล ด้วยเหตุนี้ โองการของคัมภีร์อัล-กุรอานจึงถูกประทานลงมาหลังจากนั้น มีใจความว่า

“และหากพวกเจ้าเกรงว่าจะไม่สามารถให้ความยุติธรรมในบรรดาเด็กกำพร้าได้ ก็จงแต่งงานกับผู้ที่ดีแก่พวกเจ้าในหมู่สตรี สองคน หรือสามคน หรือสี่คน แต่ถ้าพวกเจ้าเกรงว่า พวกเจ้าจะให้ความยุติธรรมไม่ได้ ก็จงมีแต่หญิงเดียว หรือไม่ก็หญิงที่มือขวาของพวกเจ้าครอบครองอยู่ นั่นเป็นสิ่งที่ใกล้ยิ่งกว่าในการที่พวกเจ้าจะไม่ลำเอียง” (อัล-กุรอาน 4:3)

นักวิชาการสมัยใหม่จำนวนหนึ่งอธิบายความหมายของโองการดังกล่าวข้างต้นว่า การมีภรรยาหลายคนนั้นแม้จะเป็นที่อนุญาต แต่ก็ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขและขอบเขตที่เข้มงวด ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และสภาพแวดล้อม ในขณะที่การมีภรรยาคนเดียวเป็นเรื่องที่ศาสนาส่งเสริมมากที่สุด ทั้งนี้ก็เนื่องจากเหตุผลง่าย ๆ ครับว่า การจะให้ความยุติธรรมเท่าเทียมแก่ภรรยาทั้งหมดในทุก ๆ แง่มุมเป็นเรื่องที่ปฏิบัติยาก

เพราะหลักการที่จะมีภรรยาคนที่สอง คนที่สาม หรือคนที่สี่ ก็ต้องกระทำตามหลักศาสนา อย่างที่กระทำกับภรรยาคนที่หนึ่ง นั่นคือ ต้องมีการสู่ขอ มีพิธีแต่งงาน (นิกะฮ์) อย่างถูกต้องตามหลักการศาสนา

ภรรยาคนที่สอง คนที่สาม หรือคนที่สี่ ต้องได้รับสิทธิจากสามีอย่างเท่าเทียมกับภรรยาคนแรก ลูกที่เกิดมาจากภรรยาทุกคน ก็คือลูกของสามี มีการใช้นามสกุลพ่อ มีการอบรมสั่งสอน ส่งลูกเล่าเรียน รวมถึงค่าเลี้ยงดู (นะฟาเกาะฮ์) การแบ่งเวรในแต่ละวันให้แก่ภรรยาคนต่างๆ การออกงานสู่สังคม การใช้ชีวิตอย่างสามีภรรยา ฯลฯ

เรื่องพวกนี้ทั้งหมดสามีต้องแบ่งให้เท่าเทียมกัน

ด้วยเหตุนี้ ในโลกมุสลิมจึงไม่มีคำว่า ‘เมียน้อย’ หรือ ‘เมียหลวง’ เพราะทุกคนมีสถานะภรรยาเหมือนกัน อันเป็นการยกระดับสตรีให้สูงส่ง

สรุปได้ว่า!!

ภรรยาของชายมุสลิม ไม่มี เมียน้อย เมียหลวง เมียควง เมียออกงาน ดังนั้น ความเท่าเทียมกันของสตรีแต่ละคนจึงเท่าเทียมกัน ทรัพย์สินของสามี ผู้เป็นลูกก็มีสิทธิ์เท่าเทียมกันด้วยนั้นเอง นี้คือความยุติธรรมที่ศาสนากำหนดมา สำหรับผู้ที่คิดจะมีภรรยามากกว่าหนึ่ง
และที่สำคัญอย่างที่สุดคือ มุสลิมผู้เป็นสามีจำเป็นจะต้องมีหลักธรรมศาสนาอย่างสมบูรณ์แบบอีกด้วยนั้นเอง

ที่มา:

hot.muslimthaipost.com

 

error: Content is protected !!