บทความศาสนา » ‘ซึมเศร้า’ รักษาหายขาดได้

‘ซึมเศร้า’ รักษาหายขาดได้

8 พฤศจิกายน 2014
2137   0

tears-of-muslimah-300x268

โรคซึมเศร้ามีโอกาสเกิดในเพศหญิงมาก กว่าเพศชายถึง 2 เท่าตัว นั่นเพราะลักษณะทางชีวภาพของทั้งสองเพศแตกต่างกัน โรคนี้สามารถรักษาให้ “หายขาด” ได้ด้วยการรับประทาน “ยา” ไม่ต้องกังวล

อย่างไรก็ตาม ความสูญเสียในชีวิตของผู้ป่วยกลับยังคงเพิ่มสูงขึ้น นั่นเพราะผู้ป่วยเข้าไม่ถึงการรักษา กรมสุขภาพจิต รายงานว่า มีผู้ป่วยเพียง 29% เท่านั้น ที่เข้ารับการรักษา เป็นเหตุให้อารมณ์หดหู่นำไปสู่การฆ่าตัวตาย

ความเข้าใจร่วมของสังคมจึงควรเป็นไปในทิศทางที่ถูกที่ควร นั่นคือโรคซึมเศร้าไม่ใช่โรคที่น่าอับอาย การรักษาไม่ยุ่งยาก เพียงรับประทานยาวันละ 1 เม็ด อาการก็จะดีขึ้นเองใน 2-4 สัปดาห์ แล้วรับประทานต่อเนื่องไปอีก 6 เดือน ก็จะกลายเป็นปกติ ที่สำคัญสามารถป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำได้ โดยพบอาการกลับมาเป็นซ้ำประมาณ 20-30% เท่านั้น

สำหรับอาการของโรคซึมเศร้า จิตแพทย์ใช้เกณฑ์การวินิจฉัยจากกลุ่มอาการดังต่อไปนี้อย่างน้อย 5 อาการ โดยอาการเหล่านี้มักเกิดขึ้นแทบทั้งวันและติดต่อกันไม่ต่ำกว่า 2 สัปดาห์ ได้แก่

1. มีอารมณ์เศร้าทั้งที่ตัวเองรู้สึกและคนอื่นสังเกตเห็น

2. ความสนใจในกิจกรรมปกติที่เคยทำลดลงหรือหมดลง

3. น้ำหนักลดลงหรือเพิ่มขึ้น (มากกว่า 5% ต่อเดือน เบื่ออาหาร)

4. นอนไม่หลับ

5. ทำอะไรช้า เคลื่อนไหวช้าลงกระสับกระส่าย

6. เหนื่อยอ่อนเพลียหรือไม่มีแรง

7. รู้สึกว่าตัวเองไร้ค่า หรือรู้สึกผิดมากเกินควร

8. สมาธิหรือความคิดความอ่านลดลง

9. คิดถึงเรื่องการตายอยู่ซ้ำๆหรือคิดฆ่าตัวตาย

สาเหตุการเกิดโรคซึมเศร้า เช่น การเปลี่ยน แปลงของชีวเคมีในสมองที่ส่งผลต่อการแสดงอาการของโรคซึมเศร้า มีปัจจัยทางพันธุกรรมเอื้ออำนวย พบบ่อยในผู้ที่เจ็บป่วยด้วยโรคทางกายเรื้อรัง ผู้ที่ใช้สุราและสารเสพติด และผู้ที่ประสบกับวิกฤตของชีวิตที่ไม่สามารถจัดการได้อย่างถูกวิธี

การรักษาโรคซึมเศร้ามีอยู่ 2 วิธี 1. รักษาด้วยยา 2. รักษาทางจิตใจที่เรียกว่า “จิตบำบัด” วิธีการรักษาขึ้นอยู่กับความรุนแรงของอาการซึมเศร้าและการตัดสินใจร่วมกันระหว่างผู้ป่วยและแพทย์ แต่การรักษาที่ดีที่สุด คือ การรักษา “2 แนวทางควบคู่กันไป” ดังนั้นผู้ป่วยควรปรึกษาแพทย์

ยาที่ใช้รักษาโรคซึมเศร้านั้นจะออกฤทธิ์โดยผ่านกลไกการปรับชีวเคมีในสมองให้สมดุล ผู้ป่วยบางรายอาจมีผลข้างเคียงเล็กน้อยจากการรักษาช่วงแรกการพูดคุยกับแพทย์ทำการรักษาเกี่ยวกับวิธีจัดการกับอาการข้างเคียงดังกล่าว จะช่วยให้อาการดังกล่าวทุเลาลงได้

การรักษาทางจิตใจได้รับการยอมรับในปัจจุบันมีหลายวิธี เช่น การปรับความคิดและพฤติกรรม เนื่องจากเราพบว่าผู้ป่วยโรคซึมเศร้าส่วนใหญ่มักมีความคิดด้านลบส่งผลต่ออารมณ์เศร้าของตัวเอง นอกจากนี้การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ก็มีส่วนช่วยป้องกันไม่ให้โรคซึมเศร้ากลับมาเป็นซ้ำได้เช่นกัน

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

 

error: Content is protected !!