บทความศาสนา » ผู้หญิงที่ดีเพียงคนเดียว ดีกว่าผู้ชายที่ดีถึง 70 คน

ผู้หญิงที่ดีเพียงคนเดียว ดีกว่าผู้ชายที่ดีถึง 70 คน

22 กุมภาพันธ์ 2022
372   0

ทำไม? อัลกุรอ่าน มีซูเราะห์อันนิสาอ์ (แปลว่า ผู้หญิง)

แต่ทำไมไม่มีซูเราะห์ อัรริญาล (แปลว่าผู้ชาย)

ท่านนบี จึงกล่าวว่า สวนสวรรค์นั้น อยู่ไต้ฝ่าเท้าของมารดา..

ทำไมอุลามาอ์ จึงกล่าวว่า ผู้หญิงที่ดีเพียงคนเดียว ดีกว่า ผู้ชายที่ดีถึง 70 คน?..

เราขอกล่าวว่า #อิสลาม ให้เกียรติ กับผู้หญิง และปกป้องพวกเธอ และเปรียบพวกเธอดุจดังไข่มุก

หรือเพชรพลอยอันมีค่า เป็นสิ่งที่ต้องปกป้องและห่อหุ้มไว้

และอัลลอฮฺได้มอบสิ่งที่ มีเกียรติ และมีค่าที่สุด และสามารถ ปกป้อง เธอ ได้ดีที่สุด สิ่งนั้นก็คือ #ฮิญาบ

และสิ่งนี้ หาใช่การ จำกัดสิทธิ และเสรีภาพของเธอ อย่างที่อารยธรรมตะวันตก ได้พยายามบิดเบือน!!

#ฮิญาบ ตามหลักภาษา หมายถึง ปกปิด ซ่อนเร้น หรือ ม่านกั้น

และในทาง ชารีอัต หมายถึง เครื่องแต่งกาย ที่ปกปิด ส่วนที่เป็น เอาเราะห์ ของผู้หญิง ซึ่งทรรศนะส่วนมาก บอกว่า เอาเราะห์ของผู้หญิง คือทุกส่วนของร่างกาย ยกเว้น ใบหน้า และ ฝ่ามือ เพราะฉะนั้น ฮิญาบ คำนี้ จึงไม่ได้หมายถึง ผ้าคลุมศรีษะอย่างเดียวเท่านั้น

อย่างที่บอกไว้แล้วว่า #ฮิญาบ ความหมายของมัน หมายถึง ปกปิด ซ่อนเร้น ปิดกั้น ดังนั้น ในทาง ชารีอัต ก็คือ ปกปิด ซ่อนเร้น ทุกส่วนของร่างกายที่เป็นเอาเราะห์

แต่ในแก่นแท้ของมันนั้น คำว่า ปกปิด หรือ ปิดกั้น นั้น มันต้องครอบคลุมไปถึง การที่ฮิญาบนั้นต้องสามารถ ปกปิด และปิดกั้น จากสายตาผู้ชายไม่ให้หันไปมองเธอ เป็นครั้งที่สอง!! หลังจากที่เห็นเธอในครั้งแรกแล้ว

เพราะท่านนบีบอกว่า การมองครั้งแรกนั้น ไม่บาป ไม่ผิด

แต่ถ้า #ฮิญาบ ยังดึงดูดใจผู้ชายให้กลับไปมองเธอ อีกครั้ง

นั่นล่ะ! บาปทั้งเธอ และ ผู้ที่มองเธอครั้งที่สอง!

ฉะนั้นฮิญาบต้องปกปิดและปิดกั้นหัวใจบรรดาผู้ชายจากฟิตนะห์ที่จะมาจากเธอด้วย!!

ถ้าเธอคลุมฮิญาบแต่ไม่ได้ทำให้ผู้ชายลดสายตาต่ำลง

นั่นแสดงว่า #ฮิญาบ ของเธอ ยังไปไม่ถึงแก่นแท้ของมัน…

ดังนั้นเมื่อเธอรู้ถึงแก่นแท้ข้อนี้แล้ว เธอก็คงจะรู้ด้วยว่า #ฮิญาบ แบบไหนที่เธอควรจะใส่ และเธอคงจะรู้ทันทีว่า #ฮิญาบ ไม่ได้มี แฟชั่น เพราะแฟชั่นต้องการดึงดูดสายตาผู้ชาย และเมื่อมันดึงดูดสายตาผู้ชายได้ เป้าหมายของการใส่ฮิญาบของเธอก็อ่อนแอลง อย่างแน่นอน…

เตือนฉันเตือนเธอ

Cr. Omar Ahmad

error: Content is protected !!