เรื่องน่าสนใจ » นิกะฮ์ เป้าหมายของการแต่งงานในอิสลาม

นิกะฮ์ เป้าหมายของการแต่งงานในอิสลาม

15 มีนาคม 2015
1923   0

nikah-1

 

ในอิสลาม การแต่งงานนั้นไม่ใช่เพียงเพื่อเป็นการระบายอารมณ์ใคร่และตัณหาของแต่ละคน  อิสลามได้วางเป้าหมายการแต่งงานไว้อย่างชัดเจน เพื่อความผาสุกของชีวิตคู่สามีภรรยาและชีวิตครอบครัว ตลอดจนสังคมรอบข้าง ทั้งในโลกนี้และโลกหน้า นั่นคือ

1.  เพื่อน้อมรับคำสั่งของอัลลอฮฺที่ได้สั่งให้บ่าวของพระองค์ทำการแต่งงาน

2.  เพื่อปฏิบัติตามแบบอย่างของท่านรสูลลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุ อลัยฮิ วะสัลลัม และแบบอย่างของบรรดานบีก่อนหน้าท่าน

อัลลอฮฺ ได้ตรัสว่า

ความว่า “แท้จริง ในตัวของท่านรสูลลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุ อลัยฮิ วะสัลลัม นั้น มีแบบอย่างที่ดีงามสำหรับสูเจ้า” (สูเราะฮฺ อัลอะหฺซาบ  33 : 21)

ในหะดีษบทหนึ่งมีว่า ความว่า “…แต่ (สุนนะฮฺหรือแนวทางของฉันคือเช่นที่) ฉันถือศีลอดและฉันละมัน ฉันลุกขึ้นละหมาด (ยามค่ำคืน) และฉันนอน ฉันกินเนื้อสัตว์และฉันแต่งงานกับสตรี

ดังนั้นผู้ใดที่ไม่ชอบหรือต่อต้านสุนนะฮฺของฉัน แสดงว่าเขาไม่ได้อยู่ในหมู่ประชาชาติของฉัน”

(มุตตะฟักอะลัยฮฺ อัลบุคอรีย์ หมายเลข 5063 มุสลิม หมายเลข 1401 )

อัลลอฮฺได้ตรัสว่า

ความว่า “และแท้จริงเราได้ส่งบรรดารสูลมาก่อนหน้าเจ้า และเราได้ให้พวกเขามีภรรยาและลูกหลาน” (สูเราะฮฺ อัรฺเราะอฺดุ  13 : 38 )

3. เพื่อแสวงหาความสงบสุขและรักใคร่ซึ่งกันและกัน

อัลลอฮฺได้ตรัสว่า

ความว่า “และหนึ่งในสัญญาณ (ที่แสดงถึงเดชานุภาพ และความเมตตา) ของอัลลอฮฺ คือ พระองค์ทรงสร้างคู่ครอง (ภรรยา) สำหรับพวกเจ้าจากตัวของเจ้าเอง

เพื่อพวกเจ้าจะได้มีความสุขอยู่กับนาง และพระองค์ทรงทำให้มีความรักใคร่และเมตตาระหว่างพวกเจ้า (สามีภรรยา)

แท้จริงในการนี้ย่อมเป็นสัญญาณต่าง ๆ (ที่ทำให้เกิดความสำนึก) แก่หมู่ชนผู้ใคร่ครวญ” (สูเราะฮฺ อัรฺรูม  30 : 21)

4. เพื่อปกป้องตนเองจากการทำบาป

ท่านรสูล ศ็อลลัลลอฮุ อลัยฮิ วะสัลลัม กล่าวไว้ว่า

ความว่า “โอ้บรรดาผู้เป็นหนุ่มทั้งหลาย ! ผู้ใดในหมู่พวกเจ้ามีความสามารถที่จะเลี้ยงดู (ภรรยา) ก็จงแต่งงานเสีย

เพราะแท้จริง (การแต่งงานนั้น) จะยิ่งทำให้สายตาของพวกเจ้าลดต่ำลง และทำให้พวกเจ้าสามารถสงวนอวัยวะเพศ

และผู้ใดที่ไม่มีความสามารถก็จงถือศีลอดเสีย เพราะแท้จริงการถือศีลอดนั้นจะทำให้ลดอารมณ์และตัณหาลงได้”

(มุตตะฟัก อลัยฮฺ อัลบุคอรีย์ หมายเลข 5065 มุสลิม หมายเลข 1400)

5. เพื่อให้กำเนิดผู้สืบทอดวงศ์ตระกูล

ท่านรสูล ศ็อลลัลลอฮุ อลัยฮิ วะสัลลัม กล่าวว่า

ความว่า “จงแต่งงานกับสตรีที่พึงพอใจเจ้า และสตรีที่สามารถมีบุตรมาก เพราะแท้จริงฉันจะภาคภูมิใจกับ (จำนวนอันมากมายของ) พวกเจ้าต่อหน้าประชาชาติอื่นในวันปรโลกข้างหน้า”

( สุนัน อบีดาวูด หมายเลข  3050 สุนัน อันนะสาอีย์ หมายเลข 3227 )

6. เพื่อให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหนทางของอัลลอฮฺ

อัลลอฮฺได้ตรัสว่า

ความว่า “และบรรดาผู้ศรัทธาชายและผู้ศรัทธาหญิงนั้น บางส่วนของพวกเขา ต่างเป็นผู้ช่วยเหลือแก่อีกบางส่วน”  (สุเราะฮฺ อัตเตาบะฮฺ  9 : 71 )

เหล่านี้คือเป้าหมายหลักของการแต่งงานในอิสลาม

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : islammore.com

 

error: Content is protected !!